vận chuyển hàng hóa

Các bước giúp bạn đòi bồi thường khi vận chuyển không đúng

hàng-bị-méo-khi-vận-chuyển

Nếu có thiệt hại hoặc tổn thất với hàng hóa của bạn, công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra xem hàng hóa của bạn có được đóng gói an toàn và đúng quy chuẩn hay chưa.  Dù bạn là nhà

Shipper và những điều cần lưu ý khi giao hàng

FREESHIP

Quá trình đóng gói hàng hóa cũng giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với những khách hàng ở xa bởi quá trình chuyển hàng có thể gây ra nhiều vấn đề không mong muốn cho sản phẩm,