bồi thường vận chuyển

Các bước giúp bạn đòi bồi thường khi vận chuyển không đúng

hàng-bị-méo-khi-vận-chuyển

Nếu có thiệt hại hoặc tổn thất với hàng hóa của bạn, công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra xem hàng hóa của bạn có được đóng gói an toàn và đúng quy chuẩn hay chưa.  Dù bạn là nhà